MUF je univerza za otroke, na kateri  znanstveniki, zaposleni na različnih fakultetah Univerze v Mariboru, otrokom približajo znanost, spodbujajo njihovo radovednost in jo obenem potešijo, saj jim ponujajo odgovore na mnoga vprašanja, ki jih zanimajo. Otrokom predavajo tako, da so predavanja za otroke razumljiva in zanimiva.

Ključna beseda naše univerza za otroke je radovednost. Otroško radovednost razvijajo šole, družine, mediji ter okolje, nekateri bolj, drugi manj sistematično. Univerza lahko ponudi veliko odgovorov na vprašanja, ki otroke zanimajo. Obenem pa MUF otroke na nevsiljiv način in neopazno navdušuje za raziskovanje in znanost in jih pripravlja na to, da bodo kasneje v največji meri lahko uresničili svoje akademske potenciale. MUF tematizira vsebine, ki niso zajete v osnovnošolskih učnih in vzgojnih vsebinah ali pa so zajete samo obrobno. MUF svoje mini študente spodbuja, vodi in podpira na poti iskanja odgovorov in razlag fenomenov, pa tudi čisto običajnih pojavov tega sveta.

Predavanja na MUFu segajo na področja naravoslovja, humanistike, družboslovja in umetnosti, s tem otroci dobijo vpogled v mnogoterost in pestrost znanstvenih in raziskovalnih tem. S tem MUF gradi most med osnovnošolci, njihovimi starši, univerzo in širšim okoljem ter univerzo približuje okolju, v katerem se nahaja.

Mini študentka/mini študent otrok postane tako, da ga starši vpišejo na MUF. Otrok ob vpisu dobi LEGI (indeks), ki ga prinaša na predavanja oz. delavnice. Predavanja in delavnice trajajo 45 minut, vendar se lahko podaljšajo za 15 minut, da lahko predavatelj odgovori na vprašanja ali pa skupaj razpravljajo o tem, kar so slišali.

MUF ponuja različne programe, ki se izvajajo od začetka oktobra do konca maja.

MUF 1: za otroke od 3. – 6. razreda osnovne šole (14 predavanj). (Cena: šolnina 60 EUR se plača ob vpisu)
MUF 2: za otroke od 7. – 9. razreda osnovne sole (14 predavanj). (Cena: šolnina 60 EUR se plača ob vpisu)
MUF poletne delavnice: za otroke od končanega 2. - 9. razreda osnovne šole (tri dni ali več delavnic od jutra do popoldneva, izvedenih na različnih ustanovah Univerze v Mariboru, celotna oskrba za otroke, ki zajema varstvo, hrano in pijačo)
(Cena: odvisna od dolžine)
MUF mobilna enota: program se izvaja na osnovnih šolah v dogovoru z njimi

Programe izvajamo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, Koroška 160, Maribor. Delavnice izvajamo na različnih ustanovah UM.

Za programe in njihovo izvedbo skrbi tim predavateljev s treh fakultet Univerze v Mariboru: Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko.

Tim sestavljajo: 

  • izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, jezikoslovka (vodja tima), 
  • izr. prof. dr. Saša Jazbec, didaktičarka,
  • izr. prof. dr. Alenka Lipovec, didaktičarka,
  • doc. dr. Andrej Naterer, sociolog,
  • doc. dr. Simona Pulko, didaktičarka
  • doc. dr. Robert Repnik, fizik in
  • Urška Martinc, mag. fil. in biol. 

Za spletno stran, finance in organizacijo ter obveščanje skrbita Tanja Grosman in Peter Zrinski.