PRAVILNIK MINI UNIVERZE FILOZOFSKE FAKULTETE (MUF)


SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Mini univerza Filozofske fakultete (v nadaljevanju MUF) deluje v okviru Centra za vseživljenjsko izobraževanje pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.
 2. MUF ima svoj logotip in žig.

CILJ IN NAMEN PROGRAMA

 1. Razvoj spretnosti, interesov in znanja otrok. Vzpodbujanje njihove radovednosti , iskanje odgovorov na vprašanja z različnih področij.
 2. Motiviranje otrok za samostojno delo in raziskovanje.
 3. Spodbujanje osnovnošolcev za izobraževanje na fakulteti.
 4. Razvoj jezikovnih sposobnosti, kontakt s študenti otroških fakultet iz drugih evropskih držav.

VPIS V MUF

 1. V program MUF 1 in Medgeneracijske delavnice se lahko vpišejo otroci od 3. do vključno 6. razreda osnovne šole.
 2. V program MUF 2 se lahko vpišejo otroci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole.
 3. Vpis poteka izključno preko spletne strani.
 4. Po opravljenem vpisu bo kandidat prejel obvestilo o vpisu v program.
 5. Pogoj za vpis je plačilo prvega dela šolnine.
 6. Organizator ne vrača denarja za posamezna predavanja oz. delavnice, ki se jih otrok ne bo udeležil, ne glede na razlog njegove odsotnosti.
 7. Število mest je omejeno.
 8. Vpis poteka do zapolnitve predvidenega števila prostih mest.
 9. O vpisu v program odloča vrstni red prijav.
 10. Če sta v program vpisana dva otroka (npr. brat in sestra) jima organizator ponuja 10-odstotni popust.

ORGANIZACIJA PREDAVANJ

 1. Predavanja potekajo v prostorih Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na Koroški cesti 160 v Mariboru (MARIBOR), Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani (LJUBLJANA), Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru na Mariborski cesti 7 v Celju (CELJE) in MOCIS-a na Partizanski poti 16 v Slovenj Gradcu (SLOVENJ GRADEC).
 2. Učenci dobijo LEGIje, v katerih bo predavatelj s svojim podpisom ali z žigom potrdil učenčevo prisotnost.
 3. Učenci uspešno zaključijo semester, če so redno obiskovali predavanja.
 4. Po uspešno opravljenem programu MUF bodo učenci prejeli diplome.
 5. Urnik predavanj je za otroke in njihove starše dostopen na spletni strani.
 6. Predavanj se udeležijo le otroci brez svojih staršev in drugih sorodnikov ter prijateljev idr.
 7. Starši so dolžni spremljati otroka do prostora, v katerem se izvaja predavanje (točka 16) in poskrbeti, da bo otrok pravočasno prišel v predavalnico (vsaj 10 min. pred pričetkom predavanj).
 8. Med predavanji oz. delavnicami otrok ne sme zapustiti predavalnice brez dovoljenja predavatelja.

ŠTUDIJSKO LETO

 1. Študijsko leto programa MUF traja od konca septembra do konca maja in je razdeljeno na dva semestra (zimski in poletni).
 2. Program MUF sestavlja 14 izobraževalnih tem, ki so semestrsko razdeljeni: 7 tem v zimskem semestru , 7 tem v letnem semestru.
 3. Predavanja trajajo 45 min., dodatnih 15 min. je namenjeno za razgovore in odgovarjanje na vprašanja.
 4. Predavatelji in predavateljice programa MUF so visokošolski učitelji in učiteljice Univerze v Mariboru ter z drugih univerz.
 5. Predavanja potekajo praviloma dvakrat mesečno med tednom, v popoldanskem času ob petkih ali dopoldanskem času ob sobotah.