asist. dr. med. Igor Dovnik

Kot otrok sem si odkar pomnim želel postati točno to, kar sem (zelo dolgočasen podatek). Čeprav so mi številni strokovnjaki svetovali, naj zaradi bolezni (od 15 leta imam insulinsko odvisno sladkorno bolezen in zadnja leta vsako leto še kaj novega) razmislim o čem drugem. Sedaj vsekakor lahko rečem, da sem vesel, da jih nisem poslušal in sem postal to, kar sem. Kot kronični bolnik pa seveda lažje govorim o boleznih in poznam občutke bolnih, ko prihajajo po pomoč in zdravje k meni.